Kalkulator

Tutaj możesz w łatwy sposób obliczyć ratę i złożyć wniosek. Obliczenia przeprowadzone za pomocą kalkulatora mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 §1kc. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować zadzwoń pod numer 693 450 920 lub zadaj pytanie przez formularz kontaktowy. Jesteśmy dla Państwa dyspozycji, pon.-pt. 9-14, sob. 10-14

Wartość kredytu:
Wpłata własna:
Ilość rat:
rat
KREDYT NA OŚWIADCZENIE
Do 20 000 !!!
Dane kontaktowe:

Tel.: 693 450 920
Mail: biuro@zakupynaraty24.pl

Miesięczna rata:
0
Złóż wniosek
Bezpiecznie szyfrowany formularz SSL
Brak kwoty kredytu
Prosimy o uzupełnienie pola:
"Wartośc kredytu"

Nazwa sklepu

Wklej link z nazwą sklepu:
Przedmiot zakupu:

Dane podstawowe

Imię:
Nazwisko:
Nazwisko rodowe matki:
Pesel:
Seria i numer dowodu osobistego:
Data ważności dowodu:

Adres zameldowania

Ulica:
Numer domu:
Kod pocztowy:
Województwo:
Nazwa:
Numer lokalu:
Miejscowość:

Adres korespondencyjny

Ulica:
Numer domu:
Kod pocztowy:
Województwo:
Nazwa:
Numer lokalu:
Miejscowość:

Pozostałe

Wykształcenie:
Stan cywilny:
Telefon komórkowy:
Liczba dzieci na utrzymaniu:
Adres email:
Telefon stacjonarny:
Imię i nazwisko współmałżonka:
Średni dochód z ostatnich 3 miesięcy współmałżonka:

Źródło otrzymywania dochodów

Rodzaj zatrudnienia:

Pełny etat

Nazwa zakładu pracy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
NIP zakładu pracy:
Zatrudnienie na czas:
Data zatrudnienia:
Data wygaśnięcia umowy:
Zaświadczenie o zarobkach:
Numer domu:
Numer lokalu:
Telefon:
Stanowisko:
Dochód netto (średnia z 3 m-cy):
Dane osoby wystawiającej zaświadczenie:
Imię:
Stanowisko:
Data wystawiania zaświadczenia o zarobkach:
Nazwisko:

Niepełny etat

Nazwa zakładu pracy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
NIP zakładu pracy:
Zatrudnienie na czas:
Data zatrudnienia:
Data wygaśnięcia umowy:
Zaświadczenie o zarobkach:
Numer domu:
Numer lokalu:
Telefon:
Stanowisko:
Dochód netto (średnia z 3 m-cy):
Dane osoby wystawiającej zaświadczenie:
Imię:
Stanowisko:
Data wystawiania zaświadczenia o zarobkach:
Nazwisko:

Umowa zlecenie/o dzieło/kontrakt

Nazwa zakładu pracy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
NIP zakładu pracy:
Zatrudnienie na czas:
Data zatrudnienia:
Data wygaśnięcia umowy:
Zaświadczenie o zarobkach:
Numer domu:
Numer lokalu:
Telefon:
Stanowisko:
Dochód netto (średnia z 6 m-cy):
Dane osoby wystawiającej zaświadczenie:
Imię:
Stanowisko:
Data wystawiania zaświadczenia o zarobkach:
Nazwisko:

Działalność gospodarcza

Nazwa firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
NIP firmy:
Forma rozliczania się z ZUS:
Numer domu:
Numer lokalu:
Województwo:
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej:
Dochód netto (średnia z 3 m-cy):
(do 14 000 kredyt na oświadczenie, powyżej 14 000 nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia
dokumentów finansowych)

Rolnik

Wielkość gospodarstwa w ha przeliczeniowych:
NIP:
Od kiedy prowadzone jest gospodarstwo:
Urząd gminy, w którym zarejestrowane jest gospodarstwo:
Liczba właścicieli:

Zasiłek przedemerytalny

Dochód netto:
Data przyznania świadczenia:
Dokument potwierdzający wysokość zasiłku:

Emerytura

Numer legitymacji emerytalnej:
Numer świadczenia:
Dochód netto:
Data przyznania świadczenia:
Dokument potwierdzający dochód:

Renta

Nie honorujemy renty socjalnej i renty rodzinnej po rodzicach.
Data przyznania świadczenia:
Przyznana na czas:
Data wygaśnięcia renty:
Numer legitymacji rencisty:
Numer świadczenia:
Dochód netto:

Błąd

Wniosek nie został wysłany.
Wystąpił problem podczas wysyłania wiadomości.
Spróbuj ponownie później.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym „zakupynaraty24.pl”

Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Usługodawcę, którym jest Agnieszka Jatczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „P.U. SUKCES” Agnieszka Jatczaki z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim w serwisie internetowym prowadzonym pod domeną „zakupynaraty24.pl”, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

DEFINICJE

Usługodawca lub Administrator – Agnieszka Jatczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.U.SUKCES Agnieszka Jatczak z siedzibą Pl.23-Stycznia 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 622-148-27-10, Regon 251615939, adres do poczty elektronicznej biuro@zakupynaraty24.pl
Portal „zakupynaraty24.pl” oznacza informatyczno-ratalną platformę podłączoną do sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez „zakupynaraty24.pl” oraz realizację zakupów ratalnych przez Internet udostępnioną w domenie „zakupynaraty24.pl”
UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu internetowego „zakupynaraty24.pl”
REGULAMIN – regulamin świadczenia usług przez „zakupynaraty24.pl”
PARTNER – oznacza podmiot współpracujący z P.U. SUKCES Agnieszka Jatczak
Bank – bank , z którym P.U. SUKCES Agnieszka Jatczak współpracuje z zakresie świadczonych usług
SERWIS – serwis internetowy, którego właściciel P.U.SUKCES Agnieszka Jatczak jest właścicielem, prowadzony pod nazwą „zakupynaraty24.pl”

 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ „ZAKUPYNARATY24.PL”

udostępnianie treści na indywidualne żądanie użytkownika (poprzez wyświetlenie strony w określonym adresie URL)
umożliwienie Użytkownikom w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego otrzymywanie symulacji kredytu ratalnego , z zaznaczeniem, że obliczenia przeprowadzone za pomocą kalkulatora mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art.66§1kc
umożliwienie Użytkownikom w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, składania wniosków ratalnych na zakup towarów i usług
w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, umożliwienie użytkownikom zawarcia umów z dostawcami usług finansowych w zakresie produktów finansowych dostępnych w serwisie
umożliwienie Partnerom w ramach Systemu Partnerskiego pośredniczenie w świadczeniu Usług pośrednictwa finansowego
usługi świadczone przez „zakupynaraty24.pl.” są nieodpłatnie

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownik korzystając z serwisu „zakupynaraty24.pl” potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia.
Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
Regulamin określa zasady korzystania z serwisu „zakupynaraty24.pl”, zakres odpowiedzialności serwisu oraz wszelkie inne informacje porządkowe
Portal finansowy „zakupynaraty24.pl” udostępniany jest na zasadach określonych w Regulaminie.
Użytkownikowi zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania sprzętowe użytkownik zapewnia we własnym zakresie
Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z Serwisu: dowolne urządzenie obsługujące przeglądarkę internetową z obsługa javascript. (komputer pc, mac, tablet, smartfon, telewizor etc)

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Serwis „zakupynaraty24.pl” zastrzega sobie, że korzystanie z serwisu możliwe jest tylko na koszt i ryzyko Użytkownika
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu internetowego „zakupynaraty24.pl”, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
Serwis „zakupynaraty24.pl” zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu Finansowego „zakupynaraty24.pl”, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
Serwis „zakupynaraty24.pl” nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Finansowego „zakupynaraty.pl” w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
PARTNER – oznacza podmiot współpracujący z P.U. SUKCES Agnieszka Jatczak
Bank – bank , z którym P.U. SUKCES Agnieszka Jatczak współpracuje z zakresie świadczonych usług
SERWIS – serwis internetowy, którego właściciel P.U.SUKCES Agnieszka Jatczak jest właścicielem, prowadzony pod nazwą „zakupynaraty24.pl”

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, poprawy danych , zmiany danych, czasowego lub stałego zaprzestania przetwarzania danych.
Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
Usługodawca zastrzega, że w celu wykonania usługi polegającej na złożeniu wniosku kredytowego na zakup towaru lub usług, udostępni niezbędne dane osobowe Użytkownika oraz dane Partnera współpracującego z serwisem „zakupynaraty24.pl” do Banku, z którym Usługodawca współpracuje.
Brak podania danych osobowych uniemożliwia wykonanie usługi złożenia wniosku kredytowego na zakup towaru lub usług oraz uniemożliwia Partnerom pośredniczenia w świadczeniu usług pośrednictwa finansowego.
Usługodawca zastrzega, że używa mechanizmów plików Cookiem. Pliki „cookies” używane do nich osobom nieuprawnionym. są w celu dostosowania treści stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone są przy użyciu plików „cookies ” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonania określonej funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

PRAWA AUTORSKIE

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez pisemnej zgody usługodawcy żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.
Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi bezpłatnej jest możliwe jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie dla własnych potrzeb użytkownika, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie ma prawa korzystać z informacji zawartych w Serwisie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Możliwość zgłoszenia reklamacyjnego istnieje na adres mailowy biuro@zakupynaraty24.pl
Reklamacja widniejące z nieznajomości regulaminu rozpatrywane będą negatywnie.
Reklamacje mogą być wniesione do 30 dni od dnia wykonania usługi.
Termin rozpatrywania reklamacji to 14 dni.
Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszej umowy przysługuje usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie serwisu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
Regulamin może ulec zmianie.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie zakupynaraty24.pl/regulamin/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych.
Art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych wskazuje sytuacje, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Przesłanki określone w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych mają charakter autonomiczny i niezależny. Wystarczy zatem wystąpienie jednej z nich, by przetwarzanie danych mogło być uznane za usprawiedliwione. Oznacza to także, że zgoda osoby, której dane dotyczą, nie jest wyłączną przesłanką przetwarzania danych osobowych. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2007 r. II SA/Wa 678/07)
Jeżeli zatem osoba kupująca zostaje poinformowana przez sprzedającego o konieczności złożenia oświadczenia, w którym dobrowolnie ujawnia ona swoje dane osobowe, gdyż jest to konieczne do realizacji umowy i spełnienia przez sprzedającego obowiązku wynikającego z przepisu prawa, to w przypadku zakupu oleju opałowego na cele opałowe z zastosowaniem preferencyjnej stawki podatku akcyzowego i wyrażenia woli złożenia takiego oświadczenia przez kupującego, nabywca oleju opałowego tym samym zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie zbierania, utrwalania i przechowywania tychże danych. W przeciwnym przypadku, a więc braku zgody kupującego na złożenie oświadczenia, transakcja może również dojść do skutku, ale z zastosowaniem podstawowej stawki podatku akcyzowego.
Brak zgody kupującego na złożenie oświadczenia nie uniemożliwia więc realizacji umowy kupna lecz jedynie zmienia warunki umowy (wyższa stawka podatku akcyzowego). Należy zauważyć, że takiej możliwości nie pozostawia zawarcie np. polisy ubezpieczeniowej lub umowy rachunku bankowego – gdy jedna strona umowy nie spełnia warunku ujawnienia danych osobowych, umowa nie dochodzi do skutku. Przetwarzanie danych musi mieć zatem związek z zawartą umową, a więc następuje ono na potrzeby sprzedaży konkretnego towaru lub usługi. Sformułowanie „niezbędne do podjęcia działań”, o którym mowa w przepisie art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych, w ocenie Sądu oznacza de facto, że zebrane dane są niezbędne jednej ze stron umowy (w tym przypadku sprzedającemu w celach gromadzenia dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą), w związku z wyrażoną wolą drugiej strony (kupujący zażądał sprzedaży oleju opałowego na cele opałowe z zastosowaniem obniżonej stawki podatku akcyzowego). Należy zatem uznać, że skoro celem przetwarzania jest wywiązanie się przez osobę z umowy, to usprawiedliwione będzie wykorzystanie niezbędnych w tym celu informacji osobowych przez administratora danych. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 października 2009 r. I SA/Wr 945/09.)
Zgodnie z powyższym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kredytowej nie jest wymagane przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczy to zarówno osób składających wnioski jak i podmiotów gospodarczych, które chce podpisać umowę o współpracę
Informacja
Zgodnie z art. 23 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne jeżeli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.